Jag har även medverkat i ett flertal antologier och tidningar. Bland annat i Galago, Uti Vår Hage, Dagens Nyheter, Sydsvenska Dagbladet, 91:an, Seriemagasinet, Svenska Serier.