Serien Påväg publiceras löpande i tidningen Transportarbetaren.