Sture Stelben

Sture Stelben publiceras löpande i tidningen MC-Folket sen 1992. En ny bok planeras att ges ut 2017, då figuren funnits i 25 år.

©2017 Mats Källblad