Sture Stelben

Sture Stelben publiceras löpande i tidningen MC-Folket sen 1992.

©2017 Mats Källblad